Ruotsi Suomi

WB-Autos historia

 

 

 

Oy Bilförsäljning R. Wiik Ab

grundades i maj 1993 i Nedervetil, intill riksväg 13 när Ralf Wiik såg en möjlighet att efter 20 år i bilhandeln i annans tjänst grunda eget och bli företgagare. Efter år av lågkonjunktur riktades blicken mot en ljusare framtid och verksamheten började med ett litet lager bilar och en liten stockstuga som kontor. Sedan dess har verksamheten stadigt växt.

Wiik & Brännström 2006

 

 

1.11.2006

Blev bilaffärens namn Oy Auto-Bil Wiik & Brännström Ab, då Markus Brännström efter nästan 10 år vid en märkesaffär sadlade om från försäljningschef till företagare och delägare. Två man starka växte verksamheten till nuvarande omfattning, i samband med att även importbilar blev en del av verksamheten.

1.8.2016

Blev bilaffärens namn Oy WB-Auto Ab, i samband med att grundaren Ralf Wiik efter lång och trogen tjänst blev pensionär och Markus Brännström tog över ratten.

 

 

 

1.6.2017

Förnyades Oy WB-Auto Ab igen. Markus Brännström fick en ny kompanjon, då Matias Brännström kom in i verksamheten. Även Matias har lång erfarenhet av bilbranschen, efter att han som 18-åring fick sommararbete på en märkesaffär var han i samma firmas tjänst nästan 18 år sammanlagt, tills möjligheten att bli företagare uppenbarade sig. Man kan säga att WB-Auto är ett familjeföretag, då Matias och Markus är kusiner och bilmän i andra generation, troligen till stor del tack vare sina fäder och deras jobb och hobbyer.

WB-auto
OY WB-AUTO AB
Murickvägen 2 
68410 NEDERVETIL